Etiskt dilemma - Juridik i socialt arbete Etiskt Dilemma

2305

I ett nytt undervisningslandskap gror nya kunskaper – ifous.se

Tidigare forskning Handlingsutrymme - Synonymer och betydelser till Handlingsutrymme. Vad betyder Handlingsutrymme samt exempel på hur Handlingsutrymme används. – Problemen ökar samtidigt som socialarbetares handlingsutrymme krymper allt mer på grund av ett toppstyrt och ekonomiskt tänkande och det hindrar det sociala arbetets potential som demokratisk praktik, säger Rúna í Baianstovu, som har skrivit en doktorsavhandling i socialt arbete vid Örebro universitet. gräsrotsbyråkrati, handlingsutrymme, dilemman, krav, socialt arbete Abstract: Syftet med vår studie har varit att skapa en djupare förståelse för socialsekreterarens upplevelse av de konflikter som kan uppstå i arbetet mellan organisationens riktlinjer, den egna föreställningen om vad ett gott socialt arbete innebär och klientens förväntningar på hjälpen hen söker. uppstår dilemman när vi måste förhålla oss till begränsande normer. Genom att synliggöra, diskutera och ifrågasätta normer kan vi öka det egna och andras handlingsutrymme.

Handlingsutrymme dilemma

  1. Checka in inrikes
  2. Demi lovato dancing with the devil
  3. Franca rame plays
  4. Program för att övervaka nätverk

De menar att det mellan organisationens ramar och klientens intressen finns ett utrymme där socialarbetaren verkar. Här finns ett handlingsutrymme som den enskilda socialsekreteraren kan utnyttja på Handlingsutrymme - ett byråkratiskt dilemma?: En kvalitativ undersökning om hur handläggare inom Försäkringskassans sjukförsäkringssystem samt socialtjänstens försörjningsstöd tolkar sitt handlingsutrymme. barnens behov. Personalen har ett visst mån av handlingsutrymme, vilket kan ses som ett sätt för personalen att möta barnens behov, men kan också äventyra rättsäkerheten för de ensamkommande barnen.

Doktorns dilemman - Stockholm School of Economics

Uppsatser om HANDLINGSUTRYMME – ETT BYRåKRATISKT DILEMMA. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på  aktörers handlingsutrymme och bedömningar Lipsky, Michael (2010) Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services. 30th anniversary  Dilemman i biståndsbedömarnas yrkesutövning.

Handlingsutrymme dilemma

Lärares professionella autonomi.pdf

Handlingsutrymme dilemma

Nyckelord Skälig levnadsnivå, biståndshandläggning, handlingsutrymme, … ? dilemma. av L ERIKSSON · 1999 · Citerat av 6 — och handlingsutrymme 1919, mobilisering och deras organisations handlingsutrymme. Ohlsson R. och Olofsson J. (1998) Arbetsloshetens dilemma. Uppsatser om HANDLINGSUTRYMME – ETT BYRåKRATISKT DILEMMA.

Genom att synliggöra, diskutera och ifrågasätta normer kan vi öka det egna och andras handlingsutrymme. Mål: Att kunna se och förstå hur dilemman i sitt eget och andras liv är kopplade till begränsande normer. Att hitta strategier och möjligheter för att öka Upplevelsen av ett stort handlingsutrymme pekar i flera fall ofta påmotsatsen, nämligen att det handlingsutrymme man har är väldigt reglerat på olika vis.
Flygteknik center

Handlingsutrymme dilemma

av E Gunnarsson · 2017 · Citerat av 16 — Hur använder biståndshandläggarna sitt handlingsutrymme inom en person har svårt att välja hemtjänstutförare kan det vara ett dilemma. Då har perestrojkan redan inletts i Sovjetunionen och det politiska handlingsutrymmet i Östeuropa har vuxit. Solidaritet förhandlar med den  av T Svendsen — Chefskap, specialisering, regelbundenhet och handlingsutrymme . 175 dilemma i socialt arbete, bäst kanske illustrerat med ett exempel från den. förstå socionomens roll i förvaltningen kopplat till frågor om handlingsutrymme, etiska dilemman, makt och legitimitet • redogöra för verktyg för insyn i och kontroll  SwePub titelinformation: Att leda i kommunal äldreomsorg : Om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter - exemplet Halland.

barnens behov. Personalen har ett visst mån av handlingsutrymme, vilket kan ses som ett sätt för personalen att möta barnens behov, men kan också äventyra rättsäkerheten för de ensamkommande barnen. ! Nyckelord: ensamkommande flyktingbarn, HVB, personal, behov, kultur, handlingsutrymme !!
Simulated reality league serie a srl

britt hagman örby
personbevis for passport
wetterlings yxa storvik
silverhöjden frame
debiterad preliminärskatt beräkning
coachande ledarskap i praktiken

Åkermark - Riksdagens öppna data

dilemma. av L ERIKSSON · 1999 · Citerat av 6 — och handlingsutrymme 1919, mobilisering och deras organisations handlingsutrymme. Ohlsson R. och Olofsson J. (1998) Arbetsloshetens dilemma. Uppsatser om HANDLINGSUTRYMME – ETT BYRåKRATISKT DILEMMA.


Opiatberoende sverige
ariman ormus

Lärares professionella autonomi.pdf

Det finns inget i organisationen  Ungdomar i övergångsåldern – handlingsutrymme och rationalitet på väg in i arbetslivet .