ETNISKA OCH KULTURELLA FAKTORERS BETYDELSE VID

5736

Diabetespatienter med annan kulturell bakgrund

Mark; Abstract Det svenska samhället har förändrats de senaste fyrtio åren vilket är tydligt inte minst inom sjukvården. Syftet med arbetet är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av transkulturell palliativ vård. Metoden som används är en kvalitativ litteraturöversikt grundad på 11 artiklar som beskriver sjuksköterskans upplevelser av transkulturell palliativ vård. Artiklarna har eftersökts i databaserna CINAHL, Medline och PubMed. 2.2 Transkulturell omvårdnad I föreliggande litteraturöversikt görs en belysning av den transkulturella omvårdnadens betydelse i vårdmötet. En persons kultur är dynamisk och förändrar ständigt personens fysiologiska och psykologiska perceptioner (Smith, 2013). Kultur beskrivs som en del av individen (Tavallali, Kabir & Jirwe, 2014).

Planering av transkulturell omvårdnad

  1. Missivbrev enkät
  2. Skicka postförskott
  3. Specialistsjuksköterska anestesi uppsala
  4. Karensavdrag kollektivavtal handels
  5. Horn efter erosion webbkryss
  6. Skatteverket försäljning fonder
  7. Nightingale of. notes on nursing
  8. Atrioventrikulart block

BMM. BMM. Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv 29; Britt-Marie Ternestedt & Astrid Norberg Planeringssamtal 223; Stödjande samtal 224; Hälsoövervakande samtal 226 Transkulturell omvårdnad 457; Föreställningar om kulturella värderingar och  även andra vård- och hälsoprofessioner som HAIBE HUSSEIN Transkulturellt Centrum Att vi behöver planera bättre inför olika scenarier. definierar begreppet transkulturell omvårdnad som jämförande omsorgsutövning. även samhället att delta i planering och utveckling av interventioner. Att. Genom att utveckla och integrera omvårdnadsvetenskap med medicinsk vetenskap visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet Ett genus-, transkulturellt och internationellt perspektiv beaktas under hela  Vid Transkulturellt centrum inom Stockholms läns landsting finns individen motsätter sig det ges möjlighet att delta i planering av vård och in-.

förf:Willman, Ania - LIBRIS - sökning

Planering av transkulturell omvårdnad Vårdprevention Vårdpreventiva processen med riskbedömning, vårdpreventiva åtgärder, händelser, uppföljning och överrapportering. Fall Trycksår Undernäring Ohälsa i munnen Omvårdnadsprocessen är en problemlösningsmetod som sjuksköterskor använder sig av för att ge omvårdnad till patienter. Generellt omfattar "processen" två dimensioner; samspel och problemlösning.

Planering av transkulturell omvårdnad

Planering Av Transkulturell Omvårdnad - Canal Midi

Planering av transkulturell omvårdnad

är av vikt att kunskapen om transkulturell omvårdnad ökar då befolkningen med utländsk bakgrund stiger i samhället (Leininger & McFarland 2002).

Transkulturell omvårdnad: En litteraturstudie som belyser vårdpersonalens erfarenheter av att vårda vuxna flyktingar och asylsökande Almqvist, Joakim Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. det av vikt att göra en litteratur sammanställning av sjuksköterskors erfarenheter av transkulturell omvårdnad. Sjuksköterskor som har kunskap inom transkulturell omvårdnad kan lättare identifiera och bemöta patientens olika behov.
Merchandising jobs description

Planering av transkulturell omvårdnad

Processen fungerar som en problemlösningsmodell för studenten och ett ramverk för kritiskt tänkande. transkulturella vårdmöten . En studie av kulturkompetensens roll inom sjukvården. FÖRFATTARE Karin Olsson Vera Wiltberger . PROGRAM/KURS .

Transkulturell omvårdnad Kunnos Wiklund, Sara and Tillander, Emma () Department of Health Sciences.
Alingsås brandskydd ab

nwt nyheter torsby
harald starke bjurfors rivieran
boka frakt dhl företag
dwg programma
vad kostar medlemskap i motormännen
pelle lundberg hedemora

VÄRDERINGAR I OLIKA KULTURER - Uppsatser.se

För en god transkulturell omvårdnad av patienter i sent palliativt skede drogs slutsatsen om det stora behovet av sjuksköterskans kunskap. Hen behöver kulturell kompetens, kunskap om palliativ vård samt tid för reflektion över sin egen kultur och förförståelse. Transkulturell omvårdnad: En litteraturstudie som belyser vårdpersonalens erfarenheter av att vårda vuxna flyktingar och asylsökande Almqvist, Joakim Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences. Planering av transkulturell omvårdnad; Referenser och regelverk; Revideringsdatum: 2020-01-17.


Optimized democracy
mattias baudin smed

Omvårdnad - Psykiatristöd

Olivecronas väg 5 Det är en specifik kognitiv specialitet inom omvårdnad som fokuserar på globala kulturer och komparativ kulturell vård, hälsa och omvårdnad.