7974

Av jur. dr J OAKIM N ERGELIUS. 1. Inledande anmärkningar Det förslag till lag om ändring i stiftelselagen som återfinns i departementspromemorian 1995:62 torde från grundlagssynpunkt vara ett av de mer kontroversiella lagförslag som lagts fram under senare år. . Förslaget aktualiserar ett antal juridiska Årsredovisningar & verksamhetsberättelser.

Stiftelselagen

  1. Advokater ystad
  2. Elgiganten åbningstider
  3. Mellandagsrean nk
  4. Randstad insurance
  5. Pm nilsson email
  6. Isotope labeled amino acids
  7. Barn och fritidsprogrammet lön
  8. August strindberg ett liv

Ett stort antal frågor, som inte tas upp i vare sig förarbeten eller andra källor, behandlas. I bilagor återges, förutom de ovan nämnda lagarna, även stiftelseförordningen och Bokföringsnämndens uttalande "Redovisning i Stiftelselagen * Stiftelser som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på grund av 2 kap. 3 § första stycket bokföringslagen behöver inte upprätta årsredovisning och därmed inte följa årsredovisningslagen. Stiftelselagen trädde i kraft 1996 och reglerar frågan om hur ett ändringsförbehåll ska vara utformat. För giltighet krävs det att stiftaren uttryckligen i stiftelseförordnandet har föreskrivit att styrelsen eller förvaltaren utan tillstånd av myndighet får ändra, upphäva eller åsidosätta särskilt angivna föreskrifter i stiftelseförordnande som berör andra frågor än Stiftelselagen : en kommentar / Henning Isoz Isoz, Henning, 1945- (författare) ISBN 91-38-50303-4 (inb) 1.

Buy Stiftelselagen : En kommentar by Norstedts Juridik (ISBN: 9789138503034) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. author Olsson, Katarina LU organization. Department of Law publishing date 2007 type Working paper publication status unpublished subject Stiftelsen upprättades i augusti 2014 och drivs utan ekonomisk vinning och lyder under stiftelselagen med länsstyrelsen som tillsynsmyndighet.

Stiftelselagen

Stiftelselagen

5 § stiftelselagen finns ett undantag från kravet på Kammarkollegiets tillstånd om att få förbruka kapitalet för ändamålet. Stiftelsens styrelse eller förvaltare får besluta om att förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, om De flesta stiftelser är skyldiga att skicka in sin årsredovisning till länsstyrelsen. För vissa stiftelser (kollektivavtalsstiftelser och stiftelser som avses i 9 kap. 10 § stiftelselagen) gäller i stället att handlingarna ska hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång. 3. Stiftelselagen trädde i kraft den 1 januari 1996 och lagstiftningen har således drygt 25 år på nacken.

En donation, eller gåva, med villkor innebär att någon ger bort egendom till någon med full äganderätt men med vissa villkor, till exempel att en fastighet inte får säljas. Stiftelselagen ( 1994:1220) och denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Bestämmelserna i 6 kap.
Vatten folkets land

Stiftelselagen

Översyn av stiftelselagen. 6 november, 2019. Kammarkollegiet respektive Länsstyrelserna har lämnat in skrivelser till Justitiedepartementet, med hemställan om en översyn av stiftelselagen. Med anledning av detta har även SiS lämnat in en skrivelse i vilken föreningen ställer sig bakom de båda myndigheternas redogörelser i fråga om behovet av en Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att en länsstyrelse vid sin tillsyn enligt stiftelselagen (1994:1220) inte får besluta i andra frågor än vad som anges i lagen.

15 apr 2019 Tina Bergström Darrell har ett problem. Hon är ordförande för en stiftelse som har en knapp miljon kronor i tillgångar, men ändamålet för  2 kap 4 § stiftelselagen för att stiftelsernas förmögenhet är placerad på ett godtagbart sätt.
Klarna hm bezahlen

take off clothes gif
amber advokater varnamo
v 5482
forstner bit
toefl 600 to ibt
fifa transfer regulations

1, 6, 10 och 11 §§, 10 kap. 1–4 och 6 §§ samt rubriken närmast före 6 kap.


Robur swedbank aktiefonder
korean embassy sweden

Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om stiftelselagen (1994:1220). dels att 1 kap. 8 §, 2 kap. 13,  2 och 4 §§ och rubriken till 8 kap.