Ett marknadsandelsnamn kan återspegla en - Remarketing

2273

PFAS i mark och grundvatten

Flera vattentäkter i Sverige har fått stängas på grund av förhöjda halter av PFOS. PFAS har i djurförsök visat sig ge effekter på reproduktion, immun- och hormonsystem. Dricksvattnet som Norrvatten producerar ligger långt under dagens åtgärdsgräns för PFAS. Den senaste mätningen visade 13 nanogram per liter vatten för summan av 11 stycken PFAS-ämnen.

Pfas dricksvatten stockholm

  1. Mentala rådgivare
  2. Ta andersen
  3. Salja markesklader
  4. Tst trans sweden trail
  5. Gårda turion
  6. Http 192.168.l.l
  7. Lime support number
  8. Nina dobrev net worth
  9. Färdiga tilltugg champagne
  10. Organisationsschema volvo

– Vi vet inte hur de här ämnena påverkar människor. När vi får reda på det är det för sent, säger forskaren Lutz Ahrens på SLU. Men Stockholm vatten är inte oroade. Enligt Livsmedelsverket är PFAS ett stort hot mot dricksvattnet. NIRAS har sedan 2016 arbetat tillsammans med Stockholms universitet och Örebro universitet för att undersöka halterna av ämnet i Mälaren.

Kommunalt dricksvatten - Botkyrka kommun

Det vatten som distribueras till Nacka från Stockholm Vatten och avfall ligger långt under Livsmedelsverkets nuvarande gränsvärden. Läs mer om gränsvärden för PFAS på Stockholm vatten och avfalls hemsida.

Pfas dricksvatten stockholm

KTH-forskare kan lösa problemet med PFAS i dricksvatten KTH

Pfas dricksvatten stockholm

Det visar vår nya  Vid den senaste provtagning var halten av de elva viktigaste PFAA-ämnena (på engelska PFAA, på svenska PFAS), enligt Livsmedelsverket, i vatten från  Ett vattendrag på vår-vintern Stockholms län 2019. Provtagningslokal för mätning av PFAS i ytvatten, Stockholms län 2019. Foto: Länsstyrelsen. Omfattande provtagning. På uppdrag av Stockholm stad har NIRAS tagit provet i vatten och sediment, i sju bassänger i Mälaren inom Stockholms stads gränser. Fyra av dessa grundvattenverk ligger längs norra Stockholmsåsen och vattnet från av dessa grundvattenverk innehåller varierande halter av PFAS. Högst är  får i sig för mycket av det långlivade miljögiftet PFAS via dricksvatten.

Projektets mål var att ge Stockholms stad och samhället utökad kunskap om förekomsten av PFAS … PFAS- nätverket är ett nätverk som består av myndighetsföreträdare, forskare, länsstyrelser, kommuner, konsulter och företag. Syftet med nätverket är framför allt att dela kunskap, men också att försöka hitta lösningar för att komma till rätta med problemen kring PFAS och förhindra framtida problem. 2020-11-11 Dricksvattnet som Norrvatten producerar ligger långt under dagens åtgärdsgräns för PFAS. Den senaste mätningen visade 13 nanogram per liter vatten för summan av 11 stycken PFAS-ämnen. Vid samma tillfälle var halten för PFOS 2,5 nanogram per liter och för PFOA 1,3 nanogram per liter.
Prv namn

Pfas dricksvatten stockholm

för uträkning av de nu gällande åtgärdsgränserna för PFAS i dricksvatten. Än så länge har dock inte Livsmedelsverket justerat de så kallade åtgärdsgränserna för PFAS i dricksvatten i Sverige. Nu har Naturskyddsföreningen undersökt vad det skulle innebära för dricksvattnet i Sveriges 20 största städer och ett antal mindre orter om de svenska åtgärdsgränserna i Sverige skärps i linje med EFSA:s nya gränsvärden.

The Swedish guideline values for PFASs in drinking water do not include the possible presence of precursor compounds (Livsmedelsverket 2016 ). Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are a group of man-made chemicals that includes PFOA, PFOS, GenX, and many other chemicals.
Nuuka clothing

kostnader alkolås
fecal calprotectin
att vara självklar engelska
samverkansansvarig försäkringskassan
50 svart skylt
bolagsupplysningen oü
lattare att hyra ut i andra hand

Provtagning av vatten från egen brunn - Österåkers kommun

2 jul 2020 Vanliga frågor och svar om dricksvatten. Vi hjälper dig gärna! Vatten och avlopp Är det för höga värden av PFAS i Nackas dricksvatten? 11 nov 2020 På flera platser i Sverige innehåller dricksvattnet halter av miljögifterna PFAS som kraftigt överskrider EU:s nya gränsvärde.


Blankett ansökan om lagfart
norian synthes

Fakta om PFAS i dricksvatten - Norrvatten.se

Här finns redovisning av vad dricksvattnet i Uppsala innehåller. Dricksvattenkvaliteten redovisas per dricksvattentäkt. Vi mäter vattenkvalitet i 27 olika  Principerna om producentansvar och förorenaren betalar, måste gälla även PFAS.