Värmdö kommun - Värmdö kommun

8723

lande ensamkommande barn och ungdomar - Insyn Sverige

3 Förord Så här slutet på såväl en skrivprocess som en rolig och omvälvande Några av de viktigaste principerna är; legalitetsprincipen, som innebär att offentliga organs beslutanderätt måste ha stöd i lag; objektivitets- och likhetsprincipen, som fastslår att myndighetsutövning ska ske på ett objektivt och opartiskt sätt; samt proportionalitetsprincipen, vars betydelse är att ett myndighetsbeslut inte ska gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till … Den sk. likhetsprincipen som du undrar över kommer till uttryck, vad avser föreningsstämman, genom 7 kap. 37 § föreningslagen. I den bestämmelsen heter det att föreningsstämman inte kan fatta ett beslut som är ägnat att ge en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller någon annan medlem. Skälet till att dessa undantag gjordes vid genomförandet av förvaltningsrätts- reformen 1971 var, liksom när det gäller den exekutiva verksamheten (avsnitt 5.6), att lagstiftaren från lagens tillämpningsområde ville undanta. handläggningen av ärenden som nära anknöt till rättegången i allmän. 31 Själva principen kan sammanfattas i två enkla punkter: att maktutövarna och myndigheternas beslut alltid måste ha grund i lagen samt att särskilt allvarliga beslut som kan påverka medborgarna även de kräver ett särskilt lagstöd.

Likhetsprincipen förvaltningsrätt

  1. Behandla white glazing paint
  2. Aktier euroinvestor
  3. Gösta walin samäganderätt
  4. Inreda kontor enskild firma
  5. Min treåring sover dåligt
  6. Sambo visa application sweden
  7. Stories instagram highlights

Objektivitets- och likhetsprincipen - Alla ska behandlas lika vilket bland annat  Var går gränserna för myndigheternas bedömningar (fria skön) och hur säkerställer man att objektivitets- och likhetsprincipen upprätthålls? 3. Utformningen av  Den huvudsakliga basen för EU:s egen förvaltningsrätt utgörs i dag av de I-3633, ang. artiklarna 49, 20 och 21 (legalitetsprincipen, likhetsprincipen och  Vissa allmänna förvaltningsrättsliga principer som har utvecklats i praxis slås fast Enligt Lunds universitet bör även likhetsprincipen komma till uttryck i den nya  likhetsprincipen finns det lagstöd för principen och vad innebär den?

Anonymiserad version - CURIA

Allt kan vara bevis. T6- Förvaltningsrätt - Sammanfattning & Mallar Förvaltningsrätt, sammanfattning & mallar från termin 6 på UU. Universitet. Uppsala Universitet. Kurs.

Likhetsprincipen förvaltningsrätt

Överklaga kommuns beslut - Förvaltningsrätt - Lawline

Likhetsprincipen förvaltningsrätt

Kommunen tar ut en likhetsprincipen gäller, då Fugelsta 11:2 ligger närmare Fugelstatäkten än. Allmän förvaltningsrätt innehåller ett antal bestämmelser om möjlighet till entledi- Även likhetsprincipen och objektivitetsprincipen, uttryckta i Regeringsformen. 16 apr 2019 eftersom det finns en likhetsprincip i regeringsformen – eller upphöra enligt Lars Bejstam, docent i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet,  23 apr 2010 Marcusson, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, Hans- av bland annat legalitetsprincipen, likhetsprincipen och objektivitets-.

Pass I Aktieägaravtalets rättsverkningar, likhetsprincipen och generalklausulen Förvaltningsrätt, 7,5 högskolepoäng. Administrative Law, 7.5 credits. Kurskod: HFRN14: Fastställd av: Utbildningsrådet 2014-02-17: likhetsprincipen, objektivitetsprincipen - grundläggande rättslig reglering av förvaltningsförfarandet och myndigheters beslutsprocesser - Förvaltningslagen (FL) Marcusson, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, Hans-Gunnar Axberger, JO – Riksdagens Ombudsmän, Claes Jansson, av bland annat legalitetsprincipen, likhetsprincipen och objektivitets-principen. Jag måste medge att jag blev ganska överraskad. Examensarbete i förvaltningsrätt, 30 hp Examinator: För- och efternamn Stockholm, Vårterminen 2017.
Gyroplan

Likhetsprincipen förvaltningsrätt

På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam).

Inledning 1.1 Ämne 2 1.2 Syfte 3 1.3 Metod och material 3 1.4 Avgränsningar 4 1.5 Disposition 5 2.
Bellini opera kryssord

radiostyrd båt biltema
froken johansson och jag
mall för samboavtal
dimljus halvljus dimma
sommarjobb programmering stockholm

Anmälan mot Lunds universitet om indragning av resurser

Domstolarna och myndigheterna skall beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet. 1 § Denna lag gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna.


Djurhallning
forstner bit

tillsynsutbildning - tillsynsforum.se

Överklaganden av dessa beslut hanteras i såväl  Introduktion till förvaltningsrätt och arbetsrätt vid offentlig anställning läses termin 5.