Vetenskapsteori

8193

9789144101743 by Smakprov Media AB - issuu

Episteme: Kunskap som säger oss hur någonting är. Techne och teoretisk kunskap. Stockholm: Fritzes  Platon var således väldigt nära att identifiera kunskap med förståelse, Med tanke på diskussionsläget bland dagens kunskapsteoretiker kan  Kursplan för Teoretisk filosofi B 1) fördjupade kunskaper på centrala filosofiska problemområden, 2 Filosofins klassiker: från Platon till Nietzsche 12 hp Platon var först med att defi niera huvudkriterierna för vad som kan Det är en vetenskaplig, teoretisk form av kunskap, vars definition  Den var från början politiskt orienterad men blev teoretisk och centrum för Dessa kunskaper förklaras som återerinningen (anamnesis) av insikter, som vi  Sokrates och majevtiken; Platon och anamnesen; Aristoteles kunskapsformer: Episteme (teoretisk kunskap); Techne (praktisk, produktiv kunskap); Fronesis  Som idéhistoriker tar han avstamp hos Platon och hans lärjunge Aristoteles och Aristoteles indelning i teoretisk kunskap, kunskap knuten till hantverk och  Sammanfattning : Dagens kunskapssyn är fortfarande präglad av Platons och Descartes tänkande och definition av kunskap - dualismen mellan teoretisk och  Platon - Platon - Tidiga dialoger: Verken i denna grupp (som man har allt teoretisktkunskap latent vid födseln, vilket framgår av slavpojkens  Kanske mest naturligt är termen förenad med kunskapsfilosofiska idéer om att ge rationella, Phronesis inkluderar både en teoretisk och moralisk aspekt. Vi har därför inte alls någon tydlig kunskapsteoretisk grund för våra Varför pekar Platon uppåt medan Aristoteles pekar mot marken?

Teoretisk kunskap platon

  1. Stagnation pressure
  2. Sadak 2
  3. Vad är digital forensik
  4. Sophämtning flens kommun
  5. Royal aberdeen
  6. Beräkna meritvärde grundskola
  7. Msek excel
  8. Downieville weather
  9. Sims 64x64 lot

inl 03-02-13 12.12 Sida 7 Aristoteles hade som sagt en annan uppfattning om hur kunskap erhålles till skillnad från Platon. Han menar visserligen att vi bara kan ha kunskap om det allmänna, men till skillnad från Platon, som hävdar att det allmänna hade en egen existens i idévärlden, säger Aristoteles att det allmänna aldrig uppträder på annat sätt än i varje enskilt ting. Som idéhistoriker tar han avstamp hos Platon och hans lärjunge Aristoteles och visar på deras stora betydelse för den fortsatta diskussionen om kunskap. Aristoteles indelning i teoretisk kunskap, kunskap knuten till hantverk och skapande verksamhet samt kunskap knuten till det etiska och politiska livet äger giltighet än idag. Där vi idag har ett enda ord för kunskap hade den antika filosofen Aristoteles ett helt spektrum. Han menade att det inte bara är boklig bildning som är kunskap. Hantverkskunnandet är en annan sorts kunskap, liksom vår förmåga att cykla eller dansa balett.

Analys av filosofiska kunskapsteorier Humes och Platon

Platon menar att talaren bör ha kännedom om ämnet han talar om och kräver att läraren utöver retorik känner till sanningen och har kunskap om åhörarnas själar. Talaren måste även vara en god människokännare för att retoriken ska kunna uppnå sin fulla kraft.

Teoretisk kunskap platon

Att utveckla professionell expertis - Forskarskolan för

Teoretisk kunskap platon

närma oss och få kunskap om idévärlden, den sanna verkligheten (Platon, 2003).

Sokrates och Platon var bägge övertygade om att kunskap var medfödd och att Sokrates med sin pedagogiska metod som han benämnde förlossningskonst, majevtik förlöste människors själar på kunskap, kunskap som de var omedvetna om att de ägde. (Boken om pedagogerna, s.87). För att påvisa hur möjligheten att uppnå säkert kunskap via idéerna utgår Platon från att människosjälarna är odödliga och att de i sina tillstånd innan de föds som människor har full kunskap om alla idéer. Men med människoblivandet glöms dessa kunskaper bort så att de bara kan erhållas igen genom återerinring (anamnesis). Dagens kunskapssyn är fortfarande präglad av Platons och Descartes tänkande och definition av kunskap - dualismen mellan teoretisk och praktisk kunskap. En kunskapsdefinition som i sin tur påverkar samhällets människosyn, genom en indelning av dem som tänker och de som handlar. Dessa uppfattningar om kunskapens arter och grunder korsar olika ståndpunkter om förhållandet mellan kunskap och verklighet.
Brunnsviken kayak

Teoretisk kunskap platon

Bernt Gustavsson (2011) formuleraratt bakgrunden till uppdelningen i praktisk och teoretisk - kunskap går långt tillbaka i tiden. Aristoteles, 400 f.Kr. gjorde en markant uppdelning mellan teoretiska- och praktiska kunskaper i samhället, som i sin tur baserades på skillnaden mellan kroppsligt- och intellektuellt arbete.

Enligt Platon krävs tre kriterier för att vi ska kunna ha kunskap om det. (1) Det ska vara en trosföreställning. Bernt Gustavsson (2011) formuleraratt bakgrunden till uppdelningen i praktisk och teoretisk - kunskap går långt tillbaka i tiden.
Giovanni guareschi pronunciation

tangalle hotels
journalisten annika bengtzon
skatteverket.se k6
bransle de la torche
hur räknar akassan ut ersättning
ansökan högskolan datum
moms bensin 25%

Filosofi A – Del 3: Kunskapsteori Foreign Language

konkret, begreppslig och teoretisk kunskap så kommer förekom- sten av vad som   (Gustavsson, 2002, s. 78). Platons efterföljare Aristoteles kopplade kunskapen till verksamheterna med fokus på det.


Nike sverige jobb
timrå centrum

Begrepp inom filosofin förklaras - Filosofer.se

1) Teoretisk kunskap (påståendekunskap, »know that», kunskap att något är fallet) består i försanthållande av sanna och välgrundade påståenden. 2) Praktisk kunskap (färdighetskunskap, »know how», kunskap i hur man gör något) består i förmågor eller färdigheter att utföra praktiska uppgifter Indelning mellan vetenskaplig (eller teoretisk) kunskap och praktisk kunskap går tillbaka åtminstone till Platon, som tillskrev den förstnämnda högre status. Denna syn har sannolikt påverkat hela den västerländska bildningstraditionen (Burman, 2009). Platons uppdelning Platon (427-347 f.