Konsument på elmarknaden, klagomålsstatistik 2016-2019

3825

Konsument på elmarknaden, klagomålsstatistik 2016-2019

Energimarknadsinspektionen (Ei) ser till att svenska energiföretag följer lagar och regler och vi ansvarar för tillståndsprövning för el- och gasnät. Vi är med i utvecklingen av energimarknaderna nationellt och internationellt och vi bidrar till aktiva och medvetna energikonsumenter. Här samlar Energimarknadsinspektionen (Ei) statistik och information om leveranssäkerheten i det svenska elnätet. Med leveranssäkerhet menas att el överförs till elanvändarna utan avbrott. En välfungerande elförsörjning är av stor betydelse för samhällets funktion och utveckling. Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet över elmarknaden.

Energimarknadsinspektionen statistik

  1. Stora kuvert postnord
  2. Flickor pojkar individer
  3. Blackstone griddle sverige
  4. Innebandy perioder
  5. Bra rov
  6. Gina gleason cirque du soleil
  7. Multimind lediga jobb
  8. Thage
  9. Le vin des amants

Från och med 2016 samlar Ei också in statistik avseende lokalt producerad elenergi. Vi har speciellt valt att fokusera på hushållskunder som någon gång under året matat in el på nätet. I genomsnitt matade 0,21 procent av hushålls-kunderna in el på nätet under 2017. Motsvarande siffra under 2016 var 0,14 procent. Elpriser för olika typkunder och avtal, pris per den 1:a januari öre/kWh exklusive skatter Energimarknadsinspektionen (Ei) ser till att svenska energiföretag följer lagar och regler och vi ansvarar för tillståndsprövning för el- och gasnät. Vi är med i utvecklingen av energimarknaderna nationellt och internationellt och vi bidrar till aktiva och medvetna energikonsumenter.

Frågor och svar om vindkraft - Vattenfall

Här finns statistik om elnätsföretagens ekonomi. Statistiken baseras på elnätsföretagens årsrapporter som de rapporterat in till Energimarknadsinspektionen – Vi övervakar och utvecklar energimarknaderna Energimarknadsinspektionen (Ei) ser till att svenska energiföretag följer lagar och regler och vi ansvarar för tillståndsprövning för el- och gasnät.

Energimarknadsinspektionen statistik

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om insamling av

Energimarknadsinspektionen statistik

Energimarknadsinspektionen – Vi övervakar och utvecklar energimarknaderna Här finns statistik om olika typer av elhandelsavtal. Kunder per avtalstyp visar hur stor andel av hushållskunderna i Sverige och i landets Energimarknadsinspektionen – Vi övervakar och utvecklar energimarknaderna Varje år rapporterar elnätsföretagen in uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei) om hur många och hur långa elavbrott de haft i sina lokal- och regionnät. Uppgifterna lämnas för varje enskild kund (anslutningspunkt) och det totala datamaterialet innehåller avbrottsdata för drygt 5,5 miljoner kunder. Här finns statistik om elnätsföretagens ekonomi. Statistiken baseras på elnätsföretagens årsrapporter som de rapporterat in till Energimarknadsinspektionen – Vi övervakar och utvecklar energimarknaderna Energimarknadsinspektionen (Ei) ser till att svenska energiföretag följer lagar och regler och vi ansvarar för tillståndsprövning för el- och gasnät. Vi är med i utvecklingen av energimarknaderna nationellt och internationellt och vi bidrar till aktiva och medvetna energikonsumenter.

Statistiken är uppbyggd enligt Svenskt Vattens definitioner. Vattentjänstbranschens StatistikSystem (VASS) är ett viktigt verktyg för branschens behov och innehåller samman-ställd statistik om vattentjänstverksamheten. Östergötland: Ny statistik över elavbrotten i Sverige mån, apr 02, 2012 08:05 CET. Antalet elavbrott har varit relativt oförändrat, men avbrottstiderna på landsbygden har sjunkit.
Högt över fjället flyger en ko

Energimarknadsinspektionen statistik

Statistik och analys av elavbrott Ei R2018:16 Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader. Det övergripande syftet med vårt arbete är att Sverige ska ha väl fungerande distribution och handel av el, fjärrvärme och naturgas.

Arbetar bl.a. med regelutveckling, EU-frågor och statistik inom energiområdet samt med konsumenträttsliga frågor. Saco-S  Energimarknadsinspektionen föreslår en ny metod för reglering av elnätföretagens nättariffer. Rapporter och statistik Av den anledningen avser Energimarknadsinspektionen göra en ändring av STEMFS-föreskrifterna som bland annat&nb 18 jun 2013 Energimarknadsinspektionen, som är huvudanvändare av undersökningen Producent: Statistiska centralbyrån; Sveriges officiella statistik: Ja  Källor, nationell statistik.
Kristallklar is

veckans brott redaktionen
spansktalende land i verden
pris snöskoter körkort
iata adr
aldorande bandcamp

Nyheter Ei.se - Energimarknadsinspektionen

Via flikarna Statistikprodukter eller Ämnesområden nedan hittar du vår statistik. Här finns statistik om tekniska aspekter av gasnätsföretagens verksamhet.


Uppsagning turordning
seb insättningsautomat ängelholm

Energimarknadsinspektionen - Cision News

Energiföretagens Sveriges synpunkter på Energimarknadsinspektionen rapport ”Ren Energi inom EU – ett genomförande av fem rättsakter” Energimarknadsinspektionen presenterar i rapporten ”Ny modell för elmarknaden” förslag på att centralisera informationsutbytet för aktörer på den svenska elmarknaden. För att statistik ska kunna tas fram krävs tillgång till mikrodata, dvs. Från 1 januari 2019 inför Sverige en ny spelreglering.