8467

171 og Nærings- og fiskeridepartementets delegeringsvedtak 31. mai 2007 Check 'Ramps' translations into Danish. Look through examples of Ramps translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar. 4.2.4.2 Entrances not provided with a boarding ramp shall have a boarding ladder, the lowest step of which shall be situated not less than 0.4 m below the liferaft's light waterline. 4.2.4.3 There shall be means inside the liferaft to assist persons to pull themselves into the liferaft from the ladder. 4.2.5 Stability of inflatable liferafts 2.3.2 LSA-koden 4.2 Förväntningar inför övningen.. 24 4.3 Respondenternas tankar om framgångsfaktorer för överlevnad som uppfyller kraven i LSA-koden 2.1 och räddningsvästar som uppfyller kraven i LSA-koden 2.2.

Lsa-koden 4.2

  1. Hagby ängar äldreboende
  2. Högskoleprovet fusk listor
  3. Sjukhusapoteket kalmar öppet
  4. Myndighetspost
  5. Offertmall bygg excel

Livbojar och räddningsvästar som avses i första stycket ska även uppfylla kraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:81) om marin utrust-ning. 16 § Fartyg som trafikerar zon 1 eller 2 ska vara utrustade med livflottar Redningsflåter skal være i samsvar med avsnitt 4.2 i LSA-koden. Vedrørende skipsmedisin for redningsflåter, se § 13 i forskrift 9. mars 2001 nr. 439 . Følgende tilleggskrav gjelder: LSA-koden avsnitt 4.2.2.2 stiller krav til at flåtebunnen skal gi tilstrekkelig isolasjon mot kulde. Dette kan gjøres enten ved å ha en oppblåsbar bunn (4.2.2.2.1) eller ha andre likeverdige løsninger (4.2.2.2.2).

Det var mangelfull gulmerking av rømningsveier på enkelte uteområder. jf.

Lsa-koden 4.2

Lsa-koden 4.2

Każda tratwa ratunkowa znajdująca się na statku pasażerskim ro - ro jest wyposażona w rampę do wsiadania spełniającą wymagania pkt 4.2.4.1 lub 4.3.4.1 kodeksu LSA w zależności od przypadku. Kontrollér oversættelser for 'raft' til dansk. Gennemse eksempler på oversættelse af raft i sætninger, lyt til udtale, og lær om grammatik. Every life-raft on ro-ro passenger ships shall be of a type fitted with a boarding ramp complying with the requirements of paragraph 4.2.4.1 or 4.3.4.1 of the LSA Code as appropriate. Varje livflotte på ro-ro-passagerarfartyg ska vara utrustad med en äntringsramp som uppfyller kraven i antingen punkt .4.2.4.1 eller 4.3.4.1 i LSA -koden.

(endret med virkning fra 1. januar 2012 gjennom resolusjon MSC.293(87)).
Battre lanssorien

Lsa-koden 4.2

en Member States will verify systematically the effective compliance with relevant safety standards through the prioritisation of ramp inspections to be carried out on aircraft of this carrier pursuant to Regulation (EC) No 351/2008.

Ro - ro -matkustaja-aluksen jokaisen pelastuslautan on oltava tyyppiä, jossa on soveltuvin osin LSA-säännöstön 4.2.4.1 tai 4.3.4.1 kohdan vaatimusten mukainen ramppi lauttaan nousua varten. Om en medlemsstat använde alternativet i artikel 4.2 i förordning (EG) nr 378/2007 och beslutade att inte tillämpa maximisatsen för bidraget från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) på de nettobelopp som följer av tillämpningen av frivillig modulering under programperioden 2007–2013, bör samma möjlighet finnas för den medlemsstaten för de medel som a)Öppna, vändbara, uppblåsbara livflottar som inte uppfyller kraven i avsnitt 4.2 eller 4.3 i LSA-koden under förutsättning att sådana livflottar helt uppfyller kraven i bilaga 11 till 2000 års kod för höghastighetsfartyg. LSA-koden (MSC.48(66)) har som utgangspunkt at hver person på et lasteskip veier 82,5 kg, jf. punkt 4.2.2.1.
Hur lang tid tar det att nyktra till

i tuners
europeiska unionen logotyp
regelbrott i match crossboss
gamla blocket annonser
address sok
skolval malmö resultat

Snabbare räddningsarbete. SOLAS Varje livflotte på ro-ro-passagerarfartyg ska vara utrustad med en äntringsramp som uppfyller kraven i antingen punkt .4.2.4.1 eller 4.3.4.1 i LSA-koden. Every life-raft on ro-ro passenger ships shall be of a type fitted with a boarding ramp complying with the requirements of paragraph 4.2.4.1 or 4.3.4.1 of the LSA Code as appropriate. Öppna, vändbara, uppblåsbara livflottar som inte uppfyller kraven i avsnitt 4.2 eller 4.3 i LSA-koden under förutsättning att sådana livflottar helt uppfyller kraven i bilaga 10 till 1994 års kod för höghastighetsfartyg och för fartyg byggda den 1 januari 2012 eller efter detta datum, bilaga 11 i till 2000 års kod för höghastighetsfartyg.


Det har
livslangd efter hjartinfarkt

Merking av skilting og rømningsveier Beskrivelse. Det var mangelfull gulmerking av rømningsveier på enkelte uteområder. fastställda i LSA-koden, samt hur ansvarsdelegeringen mellan de involverade parterna inom klassificeringsprocessen ser ut för att livräddnings-utrustning som de facto är testad och typ-godkänd uppfyller de krav som ställs. Bakgrundskapitlet presenterar teori genom relevanta regelverk, lagtexter och krav applicerbara jf. LSA-koden punkt 4.4.2.2 og 4.4.7.12 Aktivitetsforskriften § 77 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner punkt b), c) og d) 5.1.3 Bruk av MOB-drakter Avvik MOB-draktenes vanntette funksjon ble ikke ivaretatt slik draktene ble brukt om bord.