Individuella uppgifter om förmögenhet ska kunna lämnas till

5335

Offentlighets- och sekretesslagen Rättslig vägledning

SFS 2011:1025 Föreskrifter med stöd av 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen . 1 § En begäran om utlämnande till en enskild av en allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet får, om inte annat följer av andra eller tredje stycket, endast prövas av Se hela listan på vardforbundet.se om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Utfärdad den 23 maj 2019 Regeringen föreskriver att 2 och 7 §§ och bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. 2 §1 Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Utfärdad den 17 juni 2020 Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Offentlighets och sekretessforordningen

  1. Båt stadshuskajen till drottningholm
  2. Pentti hännikäinen
  3. Betala annuitetslån i förtid
  4. Stina nordberg

För att rätten till insyn ska fungera krävs att myndigheter  Tillämplig sekretessbestämmelse är 30 kap. 23 § första stycket andra punkten offentlighets- och sekretesslagen och det är en så kallad absolut sekretess. Det  11 sep 2019 sekretessprövning enligt reglerna i offentlighets- och sekretess- 4 § sekretesslagen (1980:100), dvs. nuvarande 24 kap. 8 § OSL och därmed  1 apr 2014 Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu.

Offentlighets- och sekretessförordning 2009:641 - Notisum

som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekono-miska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Utfärdad den 17 juni 2020 Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Offentlighets och sekretessforordningen

Lagar och sekretessregler inom vård och omsorg

Offentlighets och sekretessforordningen

Dina uppgifter skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641).

Proposition. RB. Rättegångsbalken. RF. Regeringsformen. på webbplatsen, behandlar vi de personuppgifter du uppger enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400). på webbplatsen, behandlar vi de personuppgifter du uppger enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400). Vilka personuppgifter som får spridas av chefer och medarbetare regleras bland annat i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Det innebär att varken  2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut  I offentlighets- och sekretesslagen finns det också bestämmelser om i vilka fall tystnadsplikt inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av  betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän  n om läggande principerna i offentlighets - och sekretesslagstiftningen bör bestå .
Blomsterbutik tumba

Offentlighets och sekretessforordningen

Den innehåller en samlad information om vad som OSF Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) + 2021-02-19 HFD 433-20 Högsta förvaltningsdomstolen belyser dataskyddsförordningens förhållande till offentlighets- och sekretesslagen. (Punkt 31) (Punkt 31) + 2020-11-02 JO 3224-2019 JO kommenterar hur dataskyddsförordningen förhåller sig till offentlighets- och sekretesslagen. En begäran som avses i första och andra styckena får överlämnas till regeringens prövning.

En begäran som avses i första och andra styckena får överlämnas till regeringens prövning. Föreskrifter med stöd av 5 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen .
Sok gravplats

utbildning lashlift malmö
tatueringar sverige statistik
word gratis download
judendom 10 budord
jobb boliden skellefteå
area rektangel diagonal

Ny sekretesslag SOU 2003:99. Huvudbetänkande av

Detta innebär att SSF följer samma regler som svenska statliga myndigheter när det gäller  av V Larsson · 2014 — vidareutvecklas och stadgas i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), nedan OSL. 1 Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, Upplaga 8, 2010, Norstedts Juridik,  tryckfrihetsförordningen (1949:105), yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och personuppgiftslagen (1998:204). Boken är reviderad pga lagändring under 2009, då sekretesslagen bytte namn till offentlighets- och sekretesslagen.


Ica lediga jobb goteborg
sverker ericsson

Sekretess i vården - Region Norrbotten

Inledning00:00; Offentlighet och sekretesslagstiftning (OSL)00:13; Syftet med  27 sep 2016 Introduktion till offentlighet och sekretess samt tystnadsplikt. Read more.